nguyendu.org.vn
Loading...

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.


Sáng ngày 26-7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.Đồng chí Trần Thế Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
 
 
Dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ cấp tỉnh đến cấp xã với 233 điểm cầu, hơn 11.000 đại biểu tham gia.
 
Theo đó, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhìn chung cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đã nhận thức ngày càng cao về nội dung cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện Chỉ thị và các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang và lễ hội. Hầu hết các địa phương đã tổ chức ký cam kết về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đến các hộ gia đình.
 
Đại đa số các đám cưới trên địa bàn tỉnh đều được tổ chức theo đúng Luật Hôn nhân và gia đình, rất ít hiện tượng tảo hôn, vi phạm chế độ một vợ, một chồng. Việc tổ chức tang lễ cơ bản đã đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm, phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hoá và hoàn cảnh của từng gia đình. Trong 10 năm, toàn tỉnh có hơn 81.800 đám cưới theo nếp sống văn hóa, trong đó có 632 đám cưới theo mô hình “văn minh, tiết kiệm”; có hơn 59.400 đám tang theo nếp sống văn hóa; hơn 1.900 đám tang theo hình thức hỏa táng. Các lễ hội được phân cấp quản lý, xây dựng kế hoạch tổ chức và thông báo việc tổ chức với cấp có thẩm quyền theo quy định. Phần lễ được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính; phần hội tổ chức phong phú, hấp dẫn, phát huy được những phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, địa phương theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị ở một số cơ quan, đơn vị và đặc biệt là các địa phương cơ sở chưa thật sự sâu rộng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo có thời điểm chưa quyết liệt, chưa sát với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Công tác sơ kết, tổng kết và thi đua khen thưởng về việc cưới, việc tang, lễ hội chưa kịp thời. Trong hoạt động cưới, tang, vẫn còn hiện tượng lấn chiếm lòng, lề đường dựng rạp đám cưới, đám tang đặc biệt là tại thành phố, thị xã, thị trấn. Trong hoạt động lễ hội, việc bố trí các hàng quán kinh doanh trong khuôn viên di tích ở một số lễ hội còn chưa hợp lý, gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan di tích, ùn tắc giao thông cục bộ vào ngày khai hội.
 
Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích kết quả đạt được của từng ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU; đồng thời bàn giải pháp để tiếp tục triển khai các nội dung của nghị quyết, chị thị trong những năm tiếp theo.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đã đi vào cuộc sống hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, từng bước đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện các Kết luận, Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về lĩnh vực văn hóa nói chung, về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội nói riêng gắn với  thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dụng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là dịch vụ về tổ chức việc hiếu, việc hỷ, tố chức các sự kiện văn hóa. Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cưới, tang, lễ hội cho đội ngũ cán bộ văn hóa các cấp. Nhân rộng các mô hình, điển hình thực hiện tốt Chỉ thị. Xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng lễ hội, tín ngưỡng, tâm linh để hoạt động, mê tín dị đoan, kinh doanh trục lợi. Thực hiện nghiêm tiêu chí thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong việc bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Phát huy vai trò của người đứng đầu, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, khu dân cư khi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trong phạm vi cơ quan, đơn vị, khu dân cư xảy ra các vi phạm về việc cưới, việc tang. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về thực hiện nếp sống văn hoá.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website