nguyendu.org.vn
Loading...

Hà Tĩnh tham dự Hội nghị trực tuyến Ký kết chương trình phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2026.


Ngày 12/10/2021, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021 -  2026.
 

Các đại biểu tham dự điểm cầu trực tuyến tại Hà Tĩnh 

 
Dự tại điểm cầu trung tâm có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo một số bộ, ngành; đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị.
 
Tại điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và một số sở, ban, ngành liên quan.
 
Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết: Ngày 23/11/2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức và công nhân lao động giai đoạn 2016 - 2021. Ngay sau khi chương trình phối hợp được ký kết, 100% Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố ký chương trình phối hợp hoạt động với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau 5 năm thực hiện, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công chức, viên chức, công nhân lao động từng bước được chính quyền các địa phương, doanh nghiệp quan tâm đầu tư quy hoạch, xây dựng, nâng cấp. Tính đến hết năm 2020, cả nước có 66 thiết chế văn hóa cấp tỉnh; 700 quận, huyện có trung tâm văn hóa - thể thao hoặc nhà văn hóa; 7.945 xã, phường, thị trấn và 78.273 làng, thôn, bản, ấp có nhà văn hóa. Các thiết chế văn hóa được xây dựng đã góp phần thúc đẩy hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
 
Riêng tỉnh Hà Tĩnh, hằng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động. Từ năm 2016 – 2021, hai bên phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của công nhân và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các loại hình câu lạc bộ trong công nhân, viên chức, lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao, Du lịch hướng dẫn 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 811/1414 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt tỉ lệ 57,3%. Tổ chức định hướng xây dựng và phát huy vai trò của thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ công nhân tại Khu kinh tế Vũng Áng…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận, chúc mừng kết quả chương trình phối hợp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt được trong 5 năm qua. Thời gian tới, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các bộ, ngành, cơ quan liên quan kiến nghị với Đảng và Nhà nước các nội dung: những chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để lực lượng công nhân, lao động trở lại làm việc trong các nhà máy, khu công nghiệp, bảo đảm việc làm, thu nhập và an toàn; nghiên cứu tổng thể để có căn cứ khoa học, căn cứ thực tiễn, chính sách phù hợp để khi quy hoạch các khu công nghiệp, cụm công nghiệp sẽ có đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao gắn với khu nhà ở, khu lưu trú tiện ích, an toàn cho người lao động.
 
Tại hội nghị, lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký kết chương trình phối hợp về xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động thể dục, thể thao của công chức, viên chức, công nhân lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2026.
 
 

Nguyễn Nga


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website