nguyendu.org.vn
Loading...

Nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.


Ngày 04 - 10, Cục Văn hóa cơ sở ban hành Văn bản số 716/VHCS-NSVH về việc nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Làng văn hóa, Ấp văn hóa, Bản văn hóa, Tổ dân phố văn hóa.
 

(Ảnh tư liệu) 

 

Thời gian qua, công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tình trạng một số nơi chưa thực hiện đúng quy trình bình xét, chất lượng chưa cao; nhiều địa bàn dân cư có tỷ lệ hộ gia đình và khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa cao, nhưng vẫn còn các hiện tượng mất an ninh trật tự, bạo lực gia đình…
 
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng bình xét các danh hiệu văn hóa đảm bảo đúng quy định, Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”.
 
Chủ động xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đảm bảo nguyên tắc xét tặng danh hiệu văn hóa khách quan, công bằng, chính xác và công khai, thực hiện trên cơ sở tự nguyện, chỉ xét tặng khi hộ gia đình, khu dân cư có đăng ký tham gia. Căn cứ bình xét theo thang điểm nhưng phân theo khu vực để phù hợp điều kiện, từng vùng, miền.
 
Phát huy vai trò tự quản cộng đồng thông qua thực hiện hương ước, quy ước; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay để tuyên truyền, phát huy kết quả. Tăng cường công tác phối hợp với Ban Công tác Mặt trận ở cơ sở cùng các tổ chức thành viên trong quá trình đánh giá, bình xét các danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa. Phát huy tính chủ động của cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phong trào các cấp trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện. Đảm bảo kinh phí xét tặng các Danh hiệu văn hóa, giấy khen.
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website