nguyendu.org.vn
Loading...

Công đoàn cơ sở thành viên các đơn vị của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028


Tính đến ngày 15/3/2023, 10/10 công đoàn cơ sở thành viên các đơn vị của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thành Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
 
Thực hiện Kế hoạch số 39/KH- CĐVC ngày 06/9/2022 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở thành viên các đơn vị trực thuộc của Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành Đại hội từ ngày 14/02/2023.  Đại hội công đoàn các đơn vị đã thực hiện đúng các nguyên tắc phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, CBCCVCLĐ và của tổ chức công đoàn theo phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Đại hội đã đánh giá đúng thực trạng phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn; kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công các cấp. Kiểm điểm vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, ban chấp hành công đoàn trong nhiệm kỳ qua và bầu ban chấp hành công đoàn khóa mới là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu lãnh đạo phong trào và hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới.
 
Việc xây dựng chương trình, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, công tác nhân sự, quy trình bầu cử bám sát hướng dẫn của Công đoàn cấp trên. Báo cáo đánh giá khá đầy đủ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022, đề ra phương hướng, mũi đột phá, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp phù hợp với nhiệm kỳ 2023 - 2028.
 
Sau đại hội, các công đoàn cơ sở thành viên đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội; quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên.
 
Cùng với tập trung tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, tiến độ, công đoàn các đơn vị cũng tích cực phát động phong trào thi đua sôi nổi, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao và tuyên truyền trực quan sinh động.
 
 
Nguyễn Nga

 


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website