nguyendu.org.vn
Loading...

Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”


Chiều ngày 22/12/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với hình thức trực tuyến tại điểm cầu cấp tỉnh và 13 điểm cầu cấp huyện.
 
 
Chủ trì hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh gồm đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng chí Bùi Xuân Thập - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Nhật Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
 
Trong 20 năm qua, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  với 5 nội dung và 7 phong trào đã được triển khai sâu rộng trong toàn tỉnh  có tác động tích cực, sâu sắc đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều phong trào thi đua được phát động, nhiều tiêu chí thi đua được cụ thể hóa, thiết thực, gắn với mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.
 
Đến nay, toàn tỉnh có 317.235/337.980 gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt 93,8%); 1.914/1.965 khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa (đạt 97,4%); 15/34 phường đạt chuẩn văn minh đô thị (đạt 44%); 903/1.579 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt 57,1%); 34,3% dân số tập luyện thường xuyên, 24,2% gia đình thể thao, 894 câu lạc bộ thể thao, 100% số trường học đảm bảo thể dục nội khóa, ngoại khóa tốt. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ngày càng được hoàn thiện. Toàn tỉnh có 200/216 hội trường đa năng cấp xã đạt chuẩn (đạt 92,5%), 189/216 khu thể thao cấp xã đạt chuẩn (đạt 87,5%); 1.856/1.965 nhà văn hóa thôn (đạt tỷ lệ 94,4%) và 1.686/1.965 khu thể thao thôn đạt chuẩn (đạt 85,8%).
 
Và qua 05 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có 678 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, có 7.244 vườn mẫu đạt chuẩn; tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 171 xã, có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 07/10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, các thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Bên cạnh những thành quả đã đạt được, phong trào đang còn những hạn chế. Đó là một số cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương còn thiếu cụ thể, chưa quan tâm sâu sát đến phong trào; viêc bình xét các danh hiệu văn hóa đôi khi vẫn còn mang tính hình thức; việc thực hiện nếp sống văn minh trong cưới, tang, lễ hội vẫn còn nhiều tồn tại, chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn; thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở đã được nâng cấp đầu tư xây dựng nhưng việc khai thác hiệu quả sử dụng chưa hết công năng; công tác kiểm tra phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa trong phong trào chưa thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và kinh phí cho hoạt động của Ban chỉ đạo các cấp chưa đáp ứng yêu cầu…
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Châu - Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” . Đồng chí cũng đề nghị các cấp, ngành quan tâm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: Quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, thành viên Ban chỉ đạo trong triển khai thực hiện phong trào nhằm xây dựng đồng bộ môi trường văn hóa công sở, văn hoá doanh nghiệp, văn hoá học đường, văn hoá giao thông, nếp sống văn minh nơi công cộng. Thực hiện nghiêm túc trong đăng ký, xét, công nhận và vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu văn hóa; định kỳ có sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào để tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Có các biện pháp, giải pháp tích cực nhằm huy động mọi nguồn lực, đặc biệt nguồn xã hội hóa trong phát triển văn hóa. Tổ chức tốt Hội nghị văn hóa toàn tỉnh trong năm 2022.
 
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 34 tập thể, 18 gia đình và 12 gương người tốt, việc tốt có thành tích xuất sắc trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website