nguyendu.org.vn
Loading...

Tổ chức sơ kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cụm Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2022


Ngày 18/7/2022, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra Hội nghị sơ kết công tác thi đua Văn hóa, Thể thao và Du lịch cụm Bắc Trung Bộ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.
 
 
Trong 6 tháng đầu năm, ngành Văn hóa và Thể thao và Du lịch các tỉnh trong Cụm thi đua (gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế)  triển khai thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức do tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Trong quý I/2022, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tập trung đông người cơ bản tạm dừng. Ngay sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, các đơn vị trong cụm đã tập trung chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả các hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch với phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo chỉ đạo của Chính phủ. Tập trung làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước, chủ động thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, góp phần hoàn thành và thúc đẩy sự phát triển của ngành, của từng địa phương trong 6 tháng đầu năm.
 
Bên cạnh những thành tích đạt được, 6 tháng đầu năm 2022, hoạt động ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm vẫn còn những khó khăn, hạn chế: Hậu quả của dịch bệnh Covid -19 đã tác động không nhỏ đến sự phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, trong đó có hoạt động của ngành văn hóa, thể thao và du lịch dẫn đến một số hoạt động chưa đạt được mục tiêu đề ra. Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, gia đình và thể thao nói chung, trong lĩnh vực nghệ thuật chuyên nghiệp và thể thao thành tích cao vẫn còn hạn chế, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng…
 
Hội nghị đã được nghe các ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, điều hành các hoạt động Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình của các tỉnh.
 
Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Cụm trưởng Cụm thi đua đánh giá cao những kết quả đạt được trên các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trong 6 tháng đầu năm 2022 của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Trong thời gian tới, đề nghị 6 tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động trực quan, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phục vụ các nhiệm vụ chính trị và chào mừng kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, của ngành diễn ra trong những tháng cuối năm 2022. Tập trung triển khai công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai hiệu quả Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; thực hiện tốt công tác gia đình; gìn giữ và phát huy thuần phong mỹ tục trong gia đình Việt Nam, ngăn chặn đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Tiếp tục triển khai các giải pháp phát triển du lịch; chương trình phát triển du lịch năm 2022; công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch; nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng của từng địa phương.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website