nguyendu.org.vn
Loading...

Tổ chức lớp Tập huấn công tác gia đình, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2022.


Từ ngày 26-9 đến ngày 27-9 -2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tổ chức lớp Tập huấn công tác gia đình, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh năm 2022.

 

 

Có 260 học viên tham dự lớp tập huấn là cán bộ văn hóa cơ sở đến từ Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

 

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên phổ biến, quán triệt 4 chuyên đề về công tác gia đình bao gồm: Giới thiệu Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; một số vấn đề cần lưu ý trong thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình trên địa bàn Hà Tĩnh; nâng cao kiến thức, kỹ năng trong việc nhận diện, phát hiện để thu thập và xử lý hành vi bạo lực gia đình thực hiện có hiệu quả Chương trình quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; một số kỹ năng xây dựng kịch bản, truyền thông, tư vấn trong sinh hoạt mô hình câu lạc bộ gia đình.

Đồng thời, các học viên cũng được giảng viên hướng dẫn công tác xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với thực tiễn của tỉnh Hà Tĩnh.

 

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình, nông thôn mới và đô thị văn minh đến các cán bộ văn hóa cơ sở. Qua đó, triển khai thực hiện hiệu quả công tác gia đình, nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 

Nguyễn Nga


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website