nguyendu.org.vn
Loading...

Ấn phẩm - Sách

Bộ đếm lượt truy cập

web counter html code

Nguyễn Du. Về tác gia và tác phẩm


 
 
Sách có 4 phần chính:
 
Phần thứ nhất:
 
Chân dung Nguyễn Du qua thơ chữ Hán và Văn chiêu hồn
 
Phần thứ hai:
 
Kiệt tác truyện Kiều nhìn từ nhiều phía
 
Phần thứ ba:
 
Thơ ca về Nguyễn Du và Truyện Kiều
 
Phần thứ tư:
 
Nguyễn Du và truyện Kiều trong mắt người nước ngoài
 
Sách có khổ: 16 x 24cm; 1035 trang
 
Nhà xuất bản Giáo dục, năm 2003