nguyendu.org.vn
Loading...

Hà Tĩnh: 16 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được UBND tỉnh công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”


UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 428/QĐ-UBND về việc công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 - 2021.
 

Trụ sở UBND phường Bắc Hồng (thị xã Hòng Lĩnh), Cơ quan đạt chuẩn  văn hoá.

 
Theo đó, công nhận lại và cấp Giấy công nhận cho 12 “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, 04 “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2017 - 2021.
 
12 “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” bao gồm: Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên; UBND phường Trần Phú (thành phố Hà Tĩnh); Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Thọ; Thị ủy Hồng Lĩnh; Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hồng Lĩnh; Kho bạc Nhà nước thị xã Hồng Lĩnh, UBND xã Thuận Lộc (thị xã Hồng Lĩnh); UBND phường Nam Hồng (thị xã Hồng Lĩnh); UBND phường Bắc Hồng (thị xã Hồng Lĩnh); Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hương Sơn; Kho bạc Nhà nước huyện Vũ Quang.
 
04 “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” gồm Bảo hiểm Xã hội huyện Lộc Hà; Bảo hiểm Xã hội thị xã Hồng Lĩnh; Hạt kiểm lâm thị xã Hồng Lĩnh; Bảo hiểm Xã hội huyện Hương Sơn.
 
Các cơ quan, đơn vị được công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa” phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 của Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL: Hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở; gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong đó 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị phải đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật trong vòng 05 năm đăng kí công nhận lại.
 
 
Nguyễn Nga

Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website