nguyendu.org.vn
Loading...

Ban hành Nghị quyết “Một số chính sách phát triển văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2023 - 2025”


Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND về “Một số chính sách về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2023 - 2025”.
 

Tiết mục xẩm Kiều (Ảnh tư liệu)

 
Theo đó, Nghị quyết có 5 chương, 18 điều bao gồm các nội dung cơ bản:
 
Chính sách phát triển văn hoá gồm chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cơ sở; chính sách hỗ trợ tu sửa, chống xuống cấp và bảo vệ di tích; chính sách bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa được UNESCO ghi danh và các danh nhân tiêu biểu khác; chính sách hỗ trợ hoạt động đối với Nhà hát nghệ thuật truyền thống; chính sách đối với viên chức, người lao động của Nhà hát nghệ thuật truyền thống.
 
Chính sách phát triển thể thao thành tích cao gồm chế độ tiền lương, tiền hỗ trợ tập luyện, tập huấn, thi đấu, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho huấn luyện viên, vận động viên; chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên; chế độ, chính sách khác đối với huấn luyện viên, vận động viên; chính sách thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao.
 
Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch gồm chính sách hỗ trợ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch; chính sách hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.
 
Nghị quyết này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan đến chính sách phát triển văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 
Nghị quyết số 98/2022/NQ-HĐND được Hội đồng nhân dân tỉnh Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 16/12/2022 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2025.
 
 

Nguyễn Nga


Tin tức sự kiện

Tham quan ảo 3D

nguyendu.org.vn

Thư viện phim tư liệu

Bộ đếm lượt truy cập

di tich Nguyen Du

Liên kết Website